Ubisoft รับสมัครคนออกแบบระบบดูดเงิน Microtransactions เพื่อใช้กับเกมใหม่ๆ ในอนาคต

Ubisoft รับสมัครคนออกแบบระบบดูดเงิน Microtransactions เพื่อใช้กับเกมใหม่ๆ ในอนาคต

Ubisoft ยืนยันเกม Avatar จะไม่เหมือน The Division เพราะธีมเกมมันคนละแนว

Ubisoft ยืนยันเกม Avatar จะไม่เหมือน The Division เพราะธีมเกมมันคนละแนว

Ubisoft ดึงผู้เบื้องหลังการสร้าง Battlefield มาดูแลทีมพัฒนาเกม Avatar

Ubisoft ดึงผู้เบื้องหลังการสร้าง Battlefield มาดูแลทีมพัฒนาเกม Avatar

Jame Cameron จับมือร่วมกับ Ubisoft สร้างเกม Avatar ภาคใหม่

Jame Cameron จับมือร่วมกับ Ubisoft สร้างเกม Avatar ภาคใหม่

ก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ Avatar บทเสร็จพร้อมถ่ายแล้วสิงหาคมปีนี้

ก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ Avatar บทเสร็จพร้อมถ่ายแล้วสิงหาคมปีนี้