เตรียมตัวมันส์ Luna Chronicles เผยวันเปิดให้บริการเวอร์ชั่นทดสอบแล้ว

เตรียมตัวมันส์ Luna Chronicles เผยวันเปิดให้บริการเวอร์ชั่นทดสอบแล้ว

"Luna Chronicles" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าทั่วโลกแล้วในขณะนี้ !!

"Luna Chronicles" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าทั่วโลกแล้วในขณะนี้ !!