ไปต่อไม่ไหว Ghost in the Shell [JP] ยุติให้บริการ ปลายปีนี้!!!

ไปต่อไม่ไหว Ghost in the Shell [JP] ยุติให้บริการ ปลายปีนี้!!!

พร้อมสัมผัสโลกของ Ghost in the Shell ในรูปแบบเสมือนจริงกันรึยัง !?

พร้อมสัมผัสโลกของ Ghost in the Shell ในรูปแบบเสมือนจริงกันรึยัง !?